12
2020
2017-01-09

Budżetowa sesja w Sabniach


 XXIX Sesja Rady Gminy Sabnie w środę 28 grudnia 2016 r. miała nietypowy przebieg i miejsce obrad. Tym razem radni zebrali się w świetlicy Zespołu Szkół w Sabniach. Przez godzinę sprawnie został zrealizowany bogaty porządek Sesji. Radni wysłuchali sprawozdania z działalności Wójta za okres między sesjami, zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego, uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sabnie na rok 2017, zmiany w budżecie Gminy na 2016 r. Radni określili wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Sabnie. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Opłata za korzystanie z przedszkola w czasie przekraczającym 5 wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.

Najważniejsze było uchwalenie budżetu Gminy Sabnie na 2017 rok. Dochody budżetu mają wynieść 12.990.460,00 zł z tego bieżące - 12.943.260,00 zł, majątkowe - 47.200,00 zł. Wysokość wydatków budżetu ustalono w łącznej kwocie 14.273.860,00 zł, z tego bieżące 11.772.248,00 zł, majątkowe w kwocie 2.501.612,00 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.283.400,00 zł będzie pokryty nowo zaciągniętym kredytem, podobnie jak spłata przypadających na dany rok budżetowy rat kapitałowych od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczki w kwocie 294.600,00 zł.

Na sesji po raz kolejny sesji jak bumerang wróciła sprawa zniszczonej drogi na trasie objazdu wytyczonego w związku z remontem przepustu w Kurowicach na DK nr 63. Tuż przed świętami w tym miejscu, przywrócono ruch na krajówce, firma Planeta wykonała tez remont trasy objazdu. Jednak to, co zrobiono nie satysfakcjonuje radnych i innych użytkowników drogi. Na sesji doszło do ostrej wymiany zdań na ten temat. Radny Kościuszko z Zembrowa wyjaśniał, że naprawa została wykonana byle jak, zapomniano tez o poboczach. Popierali go inni mieszkańcy, w tym sołtys Hołowienek. Zarzucano brak nadzoru nad wykonującymi naprawę. Wójt przedstawiał swoje racje. Wydaje się, że inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mocno nadwyrężyła zaufanie do wójta.Dodajmy, że w tym roku ma być remontowany drugi przepust na DK 63, przed Kurowicami. GDDKiA powinna myśleć o innej trasie objazdu.

W dalszej części Sesji zebrani obejrzeli przedstawienie „Kolędnicy” w wykonaniu uczniów ZS w Sabniach i, jako że posiedzenie odbyło się w okresie świąteczno-noworocznym, nie zabrakło łamania się opłatkiem i życzeń.
J.O.

« wróć | komentarze [3]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Gmina -11.2 mln długu / 8,6 mln dług + 1.3 mln odsetki + 1.3 mln ostatnia pożyczka z 11.2016r/ co daje razem 11,2 mln przy budżecie niespełna 13 mln /słownie /jedenaście milionów dwieście tyśięcy zł PLN . Spłatę rozłożono do 2030r. Panie wójcie z zastępcą i księgową do s-ki: niech pan powie wyborcom i mieszkańcom co za te pieniądze wykonano dla mieszkańców - bo to mieszkańcy ,,tubylcy,,mają spłacać ... tylko w imię czego ?

1234
2017-01-18 17:20:02

Jeśli nie potrafi wyegzekwować porządnej naprawy niech zrezygnuje ze stanowiska.


2017-01-16 16:20:58

Uchwalili program profilaktyki i rozwiazywania problemow alkocholowych, a pozniej sami sie nawalili jak meselszmici ...brawo...,takich samorzadowcow nam tzeba, jeszcze raz brawo...

qqqqqqq
2017-01-13 18:30:53
Strona 1/1


Dane kontaktowe