17
2020
2012-01-05

Budżet Miasta na 2012 rok ustalony!


Według planu nowy rok ma przynieść miastu 52 420 142 zł. dochodu, a planowane wydatki  mają pochłonąć aż 52 224 554 zł. Nadwyżka Budżetu Miasta, czyli 195 588zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów. Ważne jest również to, że w budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 54 000 zł, oraz rezerwę celową na kwotę 96 000 zł. Ta ostatnia została ustalona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z 2007 r.

Przy ustalaniu budżetu kierowano się głównie trzema wskaźnikami tj. realnym wzrostem PKB w 2012 r. , który najprawdopodobniej wyniesie ok. 2,5% - 3%, około 3% wzrostem wynagrodzeń w sferze gospodarczej, oraz nieuniknionym wzrostem cen towarów i usług, który prawdopodobnie wyniesie ok. 2,8%. Podatek od osób fizycznych stanowi aż 37, 26% wpływów i w tym roku przyniesie Miastu aż 16,400,000 zł. Wielkość ta ma oczywiście charakter szacunkowy i ostatecznie może ulec zmianie. W projekcie budżetu przewidziano wzrost podatków lokalnych z tytułu wzrostu stawek podatkowych o ok. 4%. Pozostałe dochody miasta wynikają z opłat skarbowych, targowych, podatków od czynności cywilno – prawnych, sprzedaży działek i mieszkań komunalnych oraz opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów należących do Miasta. Kolejnymi czynnikami, które dodatnio wpływają na budżet Sokołowa Podlaskiego są wpływy z dzierżawy majątku miejskiego, czynszów z wynajmu mieszkań komunalnych , oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. I tak na przykład dochody bieżące mają wynieść 49,110,142 zł, dotacje na zlecone zadania ustawowe wyniosą 4,633,284zł, a dofinansowanie na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień ma przynieść 1,011,000zł zysku. Za sprawą dochodów majątkowych budżet wzbogaci się o 3,310,000zł.

Jednak jak zwykle wydatki, które Miasto musi poczynić, aby jego funkcjonowanie nie zostało zachwiane będą bardzo duże. W 2012 r. na zadanie bieżące zostanie przeznaczone aż 48,406,329 zł. W skład tych wydatków wlicza się wynagrodzenia, obsługę długu, oraz dotację. Na zadanie zlecone ustawowo przeznaczone zostały 4,633,284 zł, a zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 1,011,000zł  czyli dokładnie tyle ile wynosi dofinansowanie na ten cel. Najwięcej pieniędzy z budżetu zostanie przeznaczonych na oświatę, co stanowi 49,8% wydatków bieżących. Finanse te zostaną przeznaczone tylko i wyłącznie na wynagrodzenia, niezbędne odpisy oraz koszty utrzymania każdego obiektu. Koszty funkcjonowania oświatowych placówek miejskich uległy obniżeniu głównie w gimnazjach. Wynika to z dużego spadku liczby gimnazjalistów, oraz zmniejszenia zatrudnienia w tych szkołach. I chociaż koszty w gimnazjach maleją to dużo droższe stało się funkcjonowanie przedszkoli. Ich utrzymanie będzie droższe aż o 10,5%. Na ten cel przeznaczono 3,818,225zł. Rok 2012 nie obędzie się bez inwestycji w naszym mieście. Będą one kontynuacją projektów podjętych we wcześniejszych latach. Należą do nich prace inwestycyjne dotyczące infrastruktury na terenie Parku Przemysłowego, oraz projekt „Internet szansą rozwoju dla mieszkańców Sokołowa Podlaskiego”. Na każdy z nich Miasto otrzymało wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Poza tym zaplanowano wydatki na inwestycje wodociągowo- kanalizacyjne, budowę oświetlenia ulicznego, oraz budowę dróg i chodników. Część zaplanowanych inwestycji zostanie zrealizowanych we współpracy z Powiatem. Ponad to zaplanowano wymianę wyposażenia informatycznego w Urzędzie Miasta, oraz wykup gruntów. Na spłatę rat zaciągniętych kredytów przeznaczono 4,955,351zł.

Planowane zadłużenie miasta na koniec 2012 r. nie powinno przekroczyć 60%, co będzie wiązało się z zachowaniem dyscypliny w wydatkowaniu środków oraz znacznego obniżenia bieżących wydatków przez organ zarządzający.

JF

 

« wróć | komentarze [2]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

krew sie gotuje jak widze inwestycje w wegrowie a u nas w sokołowie. Przegrywamy przez to ze mamy pisową władze u nas.

ddd
2012-01-07 19:24:05

no cos podobnego znowu podwyzka podatków?

kicha
2012-01-07 14:13:30
Strona 1/1


Dane kontaktowe