17
2020
2020-07-20

Budowa nowego odcinka ulicy Piłsudskiego - od skrzyżowania z ulicą Bartoszową


Samorząd Miasta Sokołów Podlaski otrzymał dofinansowanie na budowę nowego odcinka ulicy Piłsudskiego, od skrzyżowania z ulicą Bartoszową (droga powiatowa nr 39410) do skrzyżowania z ul. Siedlecką (droga krajowa nr 63).

Umowę na przyznanie tych środków podpisał w piątek, 17 lipca br. w Warszawie Wicewojewoda Artur Standowicz, natomiast w imieniu Miasta Sokołów Podlaski umowę podpisali Krzysztof Dąbrowski – Zastępca Burmistrza oraz Elżbieta Hermanowicz – Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego.

Dofinansowanie opiewa na kwotę 3 miliony 762 tysięcy 436,22 zł.

Projektowany pas drogowy ul. Piłsudskiego usytuowany jest na działkach rolnych oraz pastwiskach. Projektowana droga ma swój początek 40 metrów od skrzyżowania z ulicą Bartoszową, gdzie obecnie istnieje skrzyżowanie zwykłe, trzywylotowe. Koniec projektowanej ulicy Piłsudskiego znajduje się 40m od drogi krajowej nr 63 – ul. Siedleckiej. W kolejnym etapie planowane jest wykonanie chodników, ścieżki rowerowej, poboczy oraz ronda czterowylotowego z nowoprojektowanym wylotem w ul. Piłsudskiego, które połączą niniejszy odcinek z ulicą Siedlecką, stwarzając alternatywną trasę przejazdu przez miasto, pomijając jego centrum.

Usprawnienie przejazdu przez miasto powinno natychmiastowo upłynnić ruch w tej części miasta, przyczyniając się do uwolnienia ruchu w całym mieście. Ma zatem kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta.

Projektowana budowa ma na celu: usprawnienie ruchu drogowego w południowej części miasta, stworzenie możliwości bezpiecznego poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu kołowego, w szczególności przejeżdżającym przez miasto (tranzyt, samochody osobowe) oraz mieszkańcom, którzy muszą przejeżdżać przez całe miasta aby udać się w zamierzony kierunek, poprawę bezpieczeństwa, płynność i swobodę ruchu.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące elementy:

Jezdnia o naw. asfaltowej na warstwach podbudowy o dł. 850 m., Ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych i chodnik o dł. 850 m., Kanalizacja deszczowa o dł. 730 m., Sieć oświetlenia ulicznego o dł. 850 m, Pozostałe roboty towarzyszące (zabezpieczenie rurociągu, przebudowa linii SN), Koszty nadzoru inwestorskiego, Wykup gruntów.

Inwestycja niewątpliwie poprawi stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście – budowa ulicy usprawni poruszanie się po mieście a możliwość szybszego przejazdu, korzystnie wpłynie na wszystkich uczestników ruchu kołowego- mówi Krzysztof Dąbrowski.

Zadaniem władz samorządu miejskiego jest systematyczne podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. Budowa nowego odcinka ulicy Piłsudskiego wpisuje się te działania, gdyż jej zamierzenia wpłyną korzystnie na wszystkich uczestników ruchu drogowego (kierowców, mieszkańców). Te zadanie wprost nawiązuje również do założeń projektu realizowanego wspólnie z powiatem sokołowskim tj. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego”, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz popularyzacja korzystania z roweru jako środka transportu nie tylko do miejsc pracy, ale także do punktów handlowych czy usługowych, zachowując tym samym jednorodności sieci dróg publicznych.

Nowy odcinek ul. Piłsudskiego bezpośrednio będzie łączył się z drogą krajową nr 63 (ul. Siedlecka), co umożliwi szybszy przejazd przez miasto, bez konieczności przejeżdżania przez centrum. Usprawni tym samym płynność ruchu kołowego, wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców i uczestników ruchu, zapewni sprawne dotarcie do zakładów pracy, placówek oświatowych z tej części miasta, punktów handlowych jak również dotarcie do innych ośrodków miejskich – regionalnych -np. Siedlec, Ostrołęki i Warszawy.

Nowa droga wpłynie korzystnie również na poprawę dostępności do terenów inwestycyjnych, uatrakcyjni tę cześć miasta, stając się impulsem do odwiedzania tych terenów, osiedlania się, inwestowania, rozwoju inwestycji na tym terenie.

Opr. Miasto Sokołow Podlaski
Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki


« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

I tu należy Bogusława pochwalić. Tylko w UM nie ma ludzi wiedzących jak pozyskać środki na inne cele. A są możliwości i potrzeby.

Magda
2020-07-20 14:04:54
Strona 1/1


Dane kontaktowe