43
2019
2017-01-07

Bielany kończą rok z półmilionową nadwyżką


Ostatnia w roku 2016 sesja Rady Gminy Bielany odbyła się 29 grudnia. Radni głosowali nad budżetem na przyszły rok, a także planowanymi inwestycjami. Poprzedni rok gmina zakończyła nadwyżką w kwocie 500 tys. zł

Na obradach skupiono się przede wszystkim na budżecie gminy na rok 2017 - dochody wyniosą ponad 14 mln zł, z czego ponad 30% środków przekazane zostanie mieszkańcom objętym opieką GOPSu – w formie świadczeń rodzinnych. Prawie 600 tys. przeznaczone zostanie zaś na inwestycje. Gmina ma w planach m.in. wykonanie rurociągu w miejscowości Wyszomierz, przebudowę drogi wewnętrznej na odcinku Księżopole Komory - Paczuski Duże, budowę przepustu w miejscowości Kożuchów, rozbudowę linii energetycznej oraz oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bielany Wąsy oraz Błonie Małe, a także przebudowy dróg gminnych. Największe inwestycje dotyczą jednak modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiechetkach Małych oraz budowy systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach – chodzi o system alarmowy Straży Pożarnej. Większość mniejszych inwestycji gmina opłaci ze środków własnych, jednak do dwóch największych udało się pozyskać dotacje unijne – prawie pół miliona zł.
Poprzedni rok Bielany zakończyły pozytywnie, bo nadwyżką – chodzi o 500 tys. zł. Jak mówi Skarbnik gminy, Barbara Zawadzka:
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 500 tys. zł. Tę nadwyżkę przeznaczamy na spłatę kredytów, które stanowią kwotę 500 tys. zł. Czyli budżet gminy jest zrównoważony bez zaciągnięcia dodatkowego kredytu na 2017 rok.
Prócz budżetu uchwalono także plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wśród specjalności, na które może zostać przyznane dofinansowanie są m.in. integracja sensoryczna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, kursy z zakresu kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazane przy dzieciach z ADHD, a także socjoterapia. Z kursów chętnie korzystają nauczyciele, co sprawia, że Zespół Oświatowy w Bielanach Jarosławach jest przyjazny również dla uczniów niepełnosprawnych. Kilka słów o szkole powiedziała Sekretarz gminy, Krystyna Długołęcka:
Nasza Pani dyrektor jest bardzo zaangażowana w szkołę. Mamy świetnie przygotowane pracownie oraz nauczycieli, szkoła wychodzi naprzeciw dzieciom niepełnosprawnym – oferuje różnego rodzaju pomoc, m.in. masaż taktylny. Do placówki uczęszczają zarówno dzieci zdrowe jak i z różnym stopniem niepełnosprawności. W zależności od stopnia zapewniamy pomoc nauczyciela wspomagającego bądź godziny dodatkowe dla dziecka. Niektórzy uczniowie dojeżdżają nawet z innych gmin. Ogromna zasługa jest w tym pani dyrektor Renaty Kalickiej.

O szkole w Bielanach Jarosławach i jej dyrektorce z powołania napiszemy więcej już wkrótce. Bez wątpienia jednak szkoła może służyć przykładem innym placówkom.
 

Sekretarz gminy, Krystyna Długołęcka


Skarbnik gminy Barbara Zawadzka

Paulina Joanna Fedorczyk

« wróć | komentarze [4]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

tam ludzie myślą głową anie tym na czy siedzą

narodowiec
2017-01-15 08:24:53

CZY SZKOŁA W ROZBITYM KAMIENIU NALEZY DO GMINY BIELANY?

KURATOR
2017-01-11 14:34:14

powinni szkolić innych samorządowców jak to robić, żeby mieć nadwyżkę a nie deficyt

ja
2017-01-10 17:34:21

Ładne zdjęcia, tylko 600 tys. na inwestycje daje ,ogromny skok rozwojowy,

J23
2017-01-09 12:40:38
Strona 1/1


Dane kontaktowe