17
2020
2018-09-11

"Bezpieczny dom" w Fundacji Strefa Pociech


Od 2014 roku na terenie Sokołowa Podlaskiego działa Fundacja Strefa Pociech. Od początku swej działalności zajmuje się, zgodnie z nazwą, naszymi pociechami, a także wspomaga rodziców
i wychowawców w zajmowaniu się nimi. Fundacja realizuje zadania publiczne powierzane jej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
i dofinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego. W tym roku będzie ich kilka. Jednym z nich jest kontynuacja ubiegłorocznego projektu BEZPIECZNY DOM, z którego skorzystało w 2017 roku ponad 80 osób z naszego regionu.

Jak mówi Prezes Fundacji Aleksandra Zakrzewska-Murawa, projekt ten realizowany jest na obszarze woj. mazowieckiego w szczególności subregionu siedleckiego (powiaty sokołowski, węgrowski, siedlecki) i polega na zintensyfikowanych działaniach profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mających na celu poszerzanie wiedzy i świadomości mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie przyczyn i skutków stosowania przemocy w rodzinie.

Projekt podzielony jest na trzy bloki:

Pierwszy to działania profilaktyczne zawierające elementy społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat przemocy, agresywnej komunikacji, przyczyn, skutków przemocy i źródeł pomocy ofiarom przemocy, oraz różnego rodzaju warsztaty profilaktyczne - dotyczące asertywności, komunikacji bez przemocy, radzenia sobie
z emocjami np. złością, radzenia sobie ze stresem, konfliktem, dotyczące budowania relacji etc.

Drugi blok to działania skierowane do rodzin dotkniętych problemem przemocy.
W ramach tego bloku osoby zainteresowane lub do fundacji kierowane mogą bezpłatnie skorzystać m.in. z: konsultacji ze specjalistami (psycholog, pedagog,  mediator, psychoterapeuta, coach), z grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą czy osób
w trudnych związkach, w których osoby kierują do siebie różnego rodzaju agresywne zachowania czy też bloku oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

Trzeci element projektu zakłada działania mające na celu wzrost kompetencji przedstawicieli służb i instytucji  - w jego ramach odbywają się warsztaty dla profesjonalistów na temat przemocy i pracy z osobami doznającymi przemocy.

W ramach trzeciego bloku działań 19 września 2018 r. w godz. 9.00 – 17.00 w siedzibie Fundacji w Sokołowie Podlaskim ul. Lipowa 5 organizujemy bezpłatne warsztaty dla profesjonalistów.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane tematem osoby do wzięcia udziału w szkoleniu. Jak dotąd w naszych szkoleniach brały udział osoby pracujące z osobami dotkniętymi przemocą – pracownicy GOPS, PCPR, Caritas, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, policjanci, nauczyciele, terapeuci, kuratorzy, opiekunowie z rodzin zastępczych, pedagodzy z lokalnych szkół etc. Zapewniamy zaświadczenia, delegacje
a w trakcie przerw w zajęciach kawę, herbatę i ciepły posiłek – mówi Aleksandra Zakrzewska-Murawa i dodaje - Jesienią zapraszamy Profesjonalistów na szkolenia dotyczące radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym dla osób, których profesje wymagają stałego kontaktu z innymi ludźmi. Informacje na ten temat
a także zapisy na warsztaty pod numerem 603 072 071. Inne informacje:

www.strefapociech.pl

L.Z. 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe