17
2020
2011-11-28

AnimAkcja doceniona


ShortCut Europe to międzynarodowe spotkania animatorów kultury, twórców, edukatorów, działaczy społecznych. Stanowią one międzynarodowe forum debaty publicznej o kulturze i edukacji kulturalnej oraz platformę wymiany praktycznej wiedzy o strategiach i politykach kulturalnych. Tegoroczny kongres, który odbył się w Warszawie w dniach 16-18 listopada pod hasłem „Kultura (nie) dla każdego?”, przypadł na okres prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Było to spotkanie międzynarodowe i wielokulturowe, adresowane do środowisk edukacji kulturalnej i animacji kultury. Było on również forum wymiany wiedzy o centrach kultury ze starej i nowej Europy oraz prezentacji nowatorskich rozwiązań na polu działań kulturalnych. Był wreszcie próbą znalezienia nowej formuły debaty, pracy z dobrymi praktykami, wspólnego działania, otwarcia na publiczność, przeniesienia debaty z sali konferencyjnej do żywych miejsc. Kongres został obudowany wydarzeniami artystyczno-edukacyjnymi, poprzedziły go również dwa rozbudowane projekty: animacyjno-badawczy „Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego. ShortCut/Cięcie: prolog” oraz artystyczny „Cięcie”, stanowiące twórcze rozwinięcie podejmowanych podczas debat problemów.

 

Wiele działań

- Efekty wakacyjnych zmagań z animAkcją w Sokołowie Podlaskim i Węgrowie zostały zaprezentowane podczas Kongresu ShortCut Europe 17 listopada, w ramach którego Platforma Kultury zorganizowała przegląd ciekawych inicjatyw z różnych części Polski, czyli "Ogólnopolską sieć projektów z dziedziny edukacji kulturalnej i animacji kultury" - wyjaśnia Tomasz Piątek, pomysłodawca animAkcji. - Do przeglądu zostało zaproszonych ok. 20 projektów z całej Polski.

AnimAkcja to w zasadzie kilka różnych akcji, których wspólnym mianownikiem było współdziałanie. W całości udział mogli wziąć wszyscy – niezależnie od wieku, czy miejsca zamieszkania. - Zainteresowanie poszczególnymi działaniami było zadowalające - uważa Tomasz Piątek. - Całość rozpoczął w lipcu koncert plenerowy z udziałem zespołów z Chin, Brazylii i Polski, a sama impreza oscylowała w klimatach punk rock, post-rock i hip hop. Miała jednocześnie charakter profilaktyczny związany z przeciwdziałaniem uzależnieniom.

Dwa dni po koncercie - 21 lipca miały miejsce dwa kolejne działania. - Od rana prowadzono warsztaty animacyjne wraz z akcją uliczną, podczas której przypadkowo napotkane osoby mogły dobrowolnie wziąć udział w naszej akcji - mówi Tomasz Piątek. - To działanie miało wątek związany z własną tożsamością i refleksją na temat naszego życia. Natomiast późnym popołudniem w kameralnym gronie, w Kafejce obejrzeliśmy film „Niebieskoocy” o tematyce antydyskryminacyjnej. Po projekcji odbyła się dyskusja.

 

Wymiana praktyk

- Kongres był dobrą okazją do spotkania w gronie osób zaangażowanych w proces tworzenia i wprowadzania zmian w sektorze kultury - podkreśla Tomasz Piątek. - Dla mnie inspirujące były w szczególności wypowiedzi praktyków - osób zajmujących się wdrażaniem różnego rodzaju przedsięwzięć i strategii. Ważnym aspektem była także wymiana dobrych praktyk oraz przedstawienie ciekawych przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych z różnych zakątków świata. Dodatkowo ciekawym pomysłem była giełda projektów, czyli "Ogólnopolska sieć projektów z dziedziny edukacji kulturalnej i animacji kultury" poprowadzona przez Narodowe Centrum Kultury.

Podczas kongresu odbyło się kilka paneli dyskusyjnych. Mówiono m. in. o instytucjach i centrach kultury wobec systemu, kulturze jako przestrzeni wolności i anarchii, kulturze i sztuce sięgającej bruku, rozwoju przez kulturę oraz sieciowaniu kultury.

Cele tego projektu to wymiana wiedzy o instytucjach i centrach kultury w Polsce, Europie i na świecie, z uwzględnieniem praktyk z krajów Partnerstwa Wschodniego, inspiracja dla polskich centrów i instytucji kultury; popularyzacja dobrych praktyk w zakresie edukacji kulturalnej; wzrost kompetencji twórców kultury, zwiększenie potencjału partycypacyjnego wśród uczestników wydarzeń kulturalnych; zbadanie sektora kultury w aspekcie potencjału kulturowego środowisk wykluczonych i zmarginalizowanych; zainicjowanie ogólnopolskiej sieci centrów kultury; wypracowanie rekomendacji dotyczących lokalnej polityki kulturalnej dla organizatorów instytucji kultury; dyskusja nad możliwościami zwiększenia kompetencji kadry kultury poprzez wykorzystanie interdyscyplinarnych narzędzi z pola sztuki i nauki.

Autorom animAkcji gratulujemy, a wszystkich pozostałych zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych ciekawych inicjatywach Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

 

Katarzyna Markusz

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe