2
2020
2018-05-30

Absolutorium po raz ósmy


W piątek 25 maja 2018 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Sokołów Podlaski. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Wcześniej wszystkie komisje, łącznie z komisją rewizyjną, jednogłośnie zaopiniowały pozytywnie sprawozdanie wójta gminy Sokołów Podlaski z wykonania budżetu za ubiegły rok. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła wniosek o przyznanie absolutorium dla wójta.

Przewodniczący komisji budżetowej Wiesław Żelazowski tymi słowami podsumował ubiegłoroczny budżet:

- W ubiegłym roku gmina wykonała 100,5 % zaplanowanych dochodów, czyli zostały one przekroczone. Wydatki przekroczyły zaś 96 % i to też jest dobry wynik. Rok budżetowy 2017 zamknął się nadwyżką w wysokości 983 tys. zł. Zaokrąglając, jest to około milion złotych. Świadczy to o właściwej polityce finansowej gminy.

Podczas głosowania wszystkich 15 obecnych radnych głosowało za przyjęciem uchwały. W ten sposób Wójt Gminy Sokołów Podlaski Marcin Pasik uzyskał ósme już absolutorium, dzierżąc to odpowiedzialne stanowisko.

Podczas słów gratulacji i gromkich braw, wręczono Wójtowi kwiaty, które ten z kolei przekazał Skarbnik Gminy Agnieszce Patejko. Na koniec podziękował za pomyślną współpracę wszystkim radnym, sołtysom i pracownikom Urzędu.


Katarzyna Dybowska 

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

sesja XL zobowiązuje. Brawo

XL
2018-06-04 18:57:13
Strona 1/1


Dane kontaktowe