2
2020
2018-07-18

Absolutorium i dyskusja nad wypadkami


W czwartek 28 czerwca odbyła się XXXIII sesja Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki. Radni jednogłośnie przyznali Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r. Długą dyskusję wywołały wypadki, do których doszło w czerwcu na terenie Gminy.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki, dokonania zmian w Strategii Rozwoju Gminy Kosów Lacki do 2025 r. oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018 r.

Następnie przyszedł czas na rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. Głos w tej sprawie zabrał Burmistrz Jan Słomiak:

- Podsumowując rok 2017, trzeba stwierdzić, że był to rok szczególnie ciężki dla naszego samorządu. Pierwszym problemem była pogoda. Częste opady deszczu nie pozwalały na wykonywanie takich prac jak budowa dróg czy obiektów. Następna sprawa to "galopujące ceny". Praktycznie od 1-szego kwartału znaleźliśmy się w zupełnie nowej sytuacji, bo kiedy zaczęliśmy ogłaszać przetargi, to proponowane przez wykonawców kwoty nas przeraziły. Przekraczały ceny kosztorysowe o 100 proc., a nawet o 120 proc. Trzeba było w takiej sytuacji podejmować roztropne decyzje poprzedzone szczegółową analizą.

Burmistrz przybliżył niektóre inwestycje, jakie udało się zrealizować w na terenie gminy w 2017 r. Były to m.in. przebudowa 1130 m ulicy Spacerowej wraz z chodnikiem w Kosowie Lackim i przebudowa 1817 m drogi gminnej w miejscowości Henrysin. Jak przypomniał Jan Słomiak, gmina podejmowała również zadania powiatowe np. przebudowa ul. Armii Krajowej w Kosowie Lackim na długości około 230 m. Ponadto w Tosiach wykonana została tzw. nakładka o długości 60 m, a w Buczynie Szlacheckim nakładka o długości 80 m. W Kosowie Lackim wykonano chodnik przy ulicy Małkińskiej. Na naprawę stanu dróg gminnych w 2017 r. samorząd przeznaczył środki w wysokości 161 116 zł. Oprócz tego wybudowano rozdzielnię sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Albinów o długości 1600 m. W międzyczasie w Maliszewie Starej odbudowano świetlice wiejską, która uległa zniszczeniu podczas wichury w 2016 r. Remontom poddano także świetlice w Telakach, Tosiach i Buczynie. Położono kostkę w Trzcińcu Małym i chodnik w Rytelach Święckich.

Radnym przedstawiono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Obie zaopiniowały pozytywnie wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. oraz uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Przewodniczący Rady Stanisław Kuziak pogratulował Burmistrzowi oraz podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu, kierownikom i dyrektorom instytucji za pomyślną współpracę.

Następnie głos zabrał Burmistrz Jan Słomiak:

- Pragnę serdecznie podziękować za przyznane absolutorium, zwłaszcza że dostałem je za pracę w tak trudnym roku. Proszę pamiętać, że to nie jest absolutorium tylko dla burmistrza, ale dla wszystkich osób, które pomagają przy realizacji inwestycji i starają się o pozyskanie środków z zewnątrz. To także absolutorium dla radnych i sołtysów, gdyż to oni na co dzień rozmawiają z mieszkańcami, słuchają ich potrzeb i uwag. Kadencja szybko mija, a każdy chciałby coś po sobie zostawić. Polityczna dojrzałość polega na tym, że rozumiemy potrzeby innych, wspieramy się wzajemnie i nie wydzieramy sobie funduszy z rąk. Za to właśnie bardzo gorąco wszystkim tu obecnym dziękuję. Podziękowania należą się również Urzędowi Marszałkowskiemu i Wicemarszałek Orzełowskiej, która jest ogromnym przyjacielem naszej gminy i pomaga nam, jak tylko może. W ubiegłym roku nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania od Wojewody, ale w roku obecnym takie dofinansowanie już zostało przyznane na remonty dróg powiatowych z terenu naszej gminy. Dzięki tym pieniądzom zapewne uda się wyremontować trzy drogi, które tego remontu bardzo potrzebują. Załatwimy sprawę Łomnej oraz Starej i Nowej Maliszewy, żegnając się tym samym z resztkami bruku.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów o obniżaniu pensji wójtom, burmistrzom i starostom, o 20 proc. uległy obniżeniu górne stawki wynagrodzeń. Z uwagi na to, że pensja Burmistrza Kosowa Lackiego nie była ustalona w maksymalnej wysokości, obniżka w jego przypadku nie była drastyczna. Wynagrodzenie zasadnicze obniżone zostało z 5500 zł na 4700 zł. Radni jednak postanowili podnieść dodatek funkcyjny z 1500 zł na 1900 zł. Z kolei dodatek specjalny podnieśli z 30 proc. na 40 proc. łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. na 2640 zł.Dodatek za wieloletnią pracę pozostał bez zmian na poziomie 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego i wynosi 940 zł. Łącznie nowe wynagrodzenie Burmistrza to kwota 10 180 zł brutto, podczas gdy wcześniej było to 10 200 zł brutto.

- Obniżka miała być o 20 proc. W naszej gminie również wyszło 20, ale złotych – podsumował zaistniałą sytuację Przewodniczący.

Podczas sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki poruszono sprawę wypadku, który wydarzył się 5 czerwca na trasie Kosów Lacki – Chruszczewka. Radna Anna Gromek stwierdziła, że do wypadku najprawdopodobniej nie doszłoby, gdyby zarządca drogi podjął się wycinki zakrzaczeń, które w znaczy sposób ograniczają widoczność na niebezpiecznym skrzyżowaniu.

Obecna na sesji radna powiatowa Longina Oleszczuk skomentowała sprawę następująco:

- Obrona zarządcy drogi jest taka, że bezpośrednią przyczyną wypadku nie było nadmierne zakrzaczenie, a zbyt duża prędkość kierowcy, który uderzył w pojazd włączający się do ruchu.

Jak zaznaczyła radna powiatowa, kilka dni przed wypadkiem zasugerowała zarządcy drogi, aby ekipa odpowiedzialna za usuwanie zakrzaczeń wykonała wycinkę właśnie w tym miejscu. Jej prośba jednak nie została wysłuchana.

Radna Anna Gromek zapytała, czy osoby zajmujące się usuwaniem zakrzaczeń to te same osoby, które wykonują wycinkę przez ostatnich kilka lat. Po usłyszeniu odpowiedzi twierdzącej przypomniała, że w 2014 r. na tej samej krzyżówce doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Zdaniem radnej Gromek, osoby odpowiedzialne za taki stan drogi nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swoje zaniedbania, a ich źle wykonana praca jest przyczyną wielu tragedii. Na koniec dodała, że osoby te powinny w końcu odpowiedzieć za swoje niedbalstwo i zostać usunięte z pracy.
 Katarzyna Dybowska 

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Ten Słomiak jest strasznie arogancki i nadęty. Mam nadzieję, że w nadchodzących wyborach ktoś mu utrze gila.

eeee1
2018-07-18 16:18:57
Strona 1/1


Dane kontaktowe