17
2020
2017-11-07

48 milionów dla Powiatu Sokołowskiego!


"Ogrom pracy przed nami" - tymi słowami starosta Leszek Iwaniuk zakończył uroczyste spotkanie, które odbyło się w piątek 3 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim z okazji podpisania umowy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i budżetu państwa projektu pod nazwą „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego".

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Liczący aż tysiąc osiemset stron innowacyjny projekt, przygotowywany od ponad dwóch lat przez Powiat Sokołowski, zakłada ekologiczny transport niskoemisyjny. Inwestycja ma kosztować 53 449 787,59 zł, w tym dofinansowanie unijne i krajowe 48.104.808,83 zł. Na wkład własny złożą się pieniądze powiatu sokołowskiego, miasta Sokołów Podlaski oraz gmin Sabnie i Jabłonna Lacka. Konkurencja była duża, a tak znaczące dofinansowanie związane jest z wysoką oceną projektu.

Umowę podpisali Janina Ewa Orzełowska - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Leszek Iwaniuk - Starosta Sokołowski, Marta Sosnowska – Wicestarosta.

W spotkaniu, które towarzyszyło podpisaniu umowy, udział wzięli m.in. poseł Marek Sawicki, wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Grzegorz Świętorecki, starosta siedlecki Dariusz Stopa, Anna Więckiewicz z UM Siedlce, Michał Postek – szef Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie. Nie zabrakło partnerów projektu: burmistrza Sokołowa Podlaskiego Bogusława Karakuli , wójta gminy Sabnie Ireneusza Piotra Wyszyńskiego , wójta gminy Jabłonna Lacka Wiesława Michalczuka. Przybyli też radni wszystkich czterech samorządów i kierownicy jednostek organizacyjnych starostwa.

Zebranych powitał Starosta Sokołowski, a następnie przedstawił rys historyczny przedsięwzięcia, zaznaczając, że było wiele perturbacji i opóźnień związanych z wymaganiami unijnymi, ale wszystkie udało się pokonać. Podkreślał dużą pomoc ze strony Zarządu województwa. Następnie zapoznał z zakresem projektu, celami i szczegółowo go zaprezentował.

Projekt przewiduje budowę w Sokołowie Podl. przy ul. Targowej Centrum Przesiadkowego, wyposażonego w system informacji i połączonego z Węzłem Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach, co ułatwi korzystanie z transportu kolejowego; przebudowę w Sokołowie ulic: Niecieckiej, Szkolnej, Targowej, Ząbkowskiej, Stadionowej, M. Skłodowskiej- Curie, Lipowej, Kolejowej, Wojska Polskiego, Bartoszowej, Wilczyńskiego, Gagarina, Długiej, K.K. Baczyńskiego oraz odcinków dróg: Sokołów Podl. – Nieciecz, Nieciecz – Sabnie, Sabnie – Stasin, Stasin – Jabłonna L.(łącznie ok. 30 km); budowę ponad 51 km ścieżek rowerowych przy ulicach: Szkolnej, Stadionowej, Marii Skłodowskiej-Curie, Kolejowej, Lipowej, Ząbkowskiej, Piłsudskiego, Ks. Bosko, Wojska Polskiego, Bartoszowej, Niecieckiej, Wilczyńskiego, Targowej, Węgrowskiej, Oleksiaka „Wichury”, Wolności, Siedleckiej, Ks. Brzóski, Kosowskiej, Długiej, Alei 550-lecia, Gagarina i Baczyńskiego oraz na odcinku Sokołów Podlaski – Jabłonna Lacka, Nieciecz – Sabnie, Sabnie – Stasin, Stasin – Jabłonna Lacka; zmianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne wzdłuż większości ścieżek rowerowych w Sokołowie Podl. oraz w Jabłonnie L., Niewiadomie, Niecieczy, Bujałach – łącznie 545 opraw; budowę w Sokołowie Podl. trzech parkingów typu Park&Ride ( przy ul. Targowej – dwa, przy ul. Oleksiaka „Wichury” – jeden); budowę zadaszonych parkingów Bike&Ride (rowerowych) przy ul. Targowej i Oleksiaka „Wichury” oraz w Sabniach i Jabłonnie Lackiej; utworzenie wypożyczalni rowerów: Sokołów – 4 punkty, Sabnie – 1, Jabłonna Lacka – 1 (łącznie 80 rowerów).

Pierwotnie projekt miał być zrealizowany do czerwca 2018 r., ale starostwu nie udało się podczas pierwszego przetargu wyłonić wykonawcy tak dużej inwestycji. Drugi przetarg ma zostać rozstrzygnięty w grudniu, a Powiat wystąpił do zarządu województwa o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do 30 listopada 2018.

W czasie uroczystości był czas na wystąpienia. Janina Ewa Orzełowska mówiła o tajnikach negocjacji, w czasie których starano się jak najwięcej uzyskać na drogi. Podkreśliła, że inwestycja wpłynie pozytywnie na rozwój nie tylko powiatu sokołowskiego, ale też całego regionu. Gratulowała samorządowcom wytrwałej pracy i osiągnięcia porozumienia, które zaowocowało podpisaną umową. Do tego nawiązał partner RIT-u, starosta siedlecki Dariusz Stopa, który stwierdził żartobliwie, że „asfalt jest czarny, nie ma barw politycznych”. Z kolei Elżbieta Lanc pochwaliła konsekwentne działanie władz samorządowych na rzecz poprawy infrastruktury drogowej w powiecie, co wpływa na podnoszenie jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwo na drogach oraz na rozwój gospodarczy. Słowa uznania skierowała do wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju swojej „małej ojczyzny”. Poseł Marek Sawicki życzył, aby centrum przesiadkowe przyjmowało jak najwięcej przyjeżdżających. Zauważył też, że w UE jest niestety nacisk płatników netto na okrojenie budżetu spójności i wspólnej polityki rolnej. Burmistrz Karakula dziękował w imieniu pozostałych beneficjentów projektu. Poinformował, że niebawem zostanie podpisana umowa na niemal 6 mln zł, które zostaną w Sokołowie. Chodzi o fundusze z RPO na dalsze prace w Parku Przemysłowego. Dofinansowanie otrzymał też projekt stworzenia w budynku SOK-u Muzeum Wielkiego Gościńca Litewskiego. Głos zabierali też inni obecni na spotkaniu.

Miejmy nadzieję, że wszystkie inwestycje uda się zrealizować zgodnie z planem.

J.O. 

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Teraz tylko tramwaj do W-awy a z czasem moze Metro.


2017-11-11 11:47:17
Strona 1/1


Dane kontaktowe