15
2020
2018-06-06

100 lat OSP w Rozbitym Kamieniu


W niedzielę 3 czerwca 2018 r. druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozbitym Kamieniu obchodzili niezwykły jubileusz 100-lecia istnienia swojej jednostki.

Na tą wyjątkową uroczystość zaproszeni zostali: Biskup Senior Antoni Pacyfik Dydycz, Minister Energetyki Krzysztof Tchórzewski, Senator RP Waldemar Kraska, Poseł Marek Sawicki, Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dh. Wojciech Wicherski, przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Państwowej straży Pożarnej w Warszawie st. bryg. Andrzej Lisiecki, Wójt Gminy Bielany oraz Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dh. Zbigniew Woźniak, Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Andrzej Kneć, Dziekan Dekanatu Sokołowskiego ks. prałat Andrzej Krupa, Proboszcz Parafii Rozbity Kamień ks. Andrzej Ułasiuk, Kapelan Strażaków ks. kan. Krzysztof Kisielewicz, ks. kan. Jan Arseniuk, Wikariusz Parafii Rozbity Kamień ks. Mirosław Połok, Wicestarosta Powiatu Sokołowskiego Marta Sosnowska, Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim mł. bryg. Sławomir Lipka, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sokołowie Podlaskim mł. bryg. Paweł Dmowski, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim bryg. Sławomir Iwański, Oficer Wydziału Operacyjnego KP PSP w Sokołowie Podlaskim st. kap. Wojciech Rogowski, Kwatermistrz KP PSP w Sokołowie Podlaskim st. asp. Sławomir Trochimiuk, Komendant Gminny OSP dh. Mariusz Murawski, Przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim Sławomir Kotowski, Dyrektor Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu Ewa Wrzosek, Radni Powiatu Sokołowskiego – Jarosław Misiak, Jacek Odziemczyk i Marian Koć, Skarbnik Urzędu Gminy w Bielanach Barbara Zawadzka, przedstawiciele Urzędu Gminy w Bielanach – Katarzyna Krasnodębska i Jarosław Krasnodębski, wieloletni pracownik Urzędu Gminy w Bielanach ds. Straży Regina Karcz, Przewodniczący Rady Gminy Bielany Ireneusz Błoński, radni Gminy Bielany, dzielnicowy posterunku policji asp. Andrzej Żak, właściciel sieci sklepów TOPAZ Zbigniew Paczóski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach Sławomir Marciszewski, Dyrektor banku Spółdzielczego w Bielanach Robert Jakubik, właściciel firmy KEA System Albert Korman, właściciel zakładu kamieniarskiego Mariusz Rzewnicki, właściciel zakładu lakierniczego Tadeusz Olędzki, właściciel Piekarni BIELANY Andrzej Bieliński, Prezes Zakładu Komunalnego Bielany Julita Filipek, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Bielanach Magdalena Stańska, Tomasz Wasilewski, druhowie jednostek OSP z systemu KSRG powiatu sokołowskiego oraz druhowie jednostek OSP z terenu gminy.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Świętej Trójcy w Rozbitym Kamieniu. Tam też udali się podczas przemarszu wszyscy zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe. Do taktu przygrywała Orkiestra OSP Sokołów Podlaski pod batutą Damiana Wołyńca.

Po mszy wszyscy zgromadzili się na placu za Regionalnym Ośrodkiem Kultury. Dowódca uroczystości st. kap. Emil Olędzki złożył meldunek Prezesowi Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Sokołowie Podlaskim druhowi Wojciechowi Wicherskiemu. Następnie odegrano hymn państwowy i wciągnięto biało-czerwoną flagę na masz przy budynku OSP.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie kluczyków do samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP Rozbity Kamień i OSP Błonie Duże. Druhowie otrzymali tego dnia JELCZa 422. Samochód został pozyskany przy pomocy Senatora RP Waldemara Kraski i przekazany przez przedstawicieli 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego z siedzibą w Malborku, a następnie wyremontowany przez gminną spółkę. Kluczyki przekazali Senator RP Waldemar Kraska i Wójt Gminy Bielany Zbigniew Woźniak. Odebrali je Prezes OSP w Rozbitym Kamieniu dh. Jarosław Remiszewski oraz Prezes OSP w Błoniu Dużym dh. Józef Rozbicki. Wójt Gminy Bielany wręczył także strażakom jubileuszowy grawerton oraz przekazał figurę św. Floriana od samorządowców z terenu powiatu sokołowskiego. Od Biskupa Tadeusza Pikusa strażacy otrzymali medal zasługi Benemerenti Diecezji Drohiczyńskiej.

W tym wyjątkowym dniu miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej upamiętniającej dwudziestu jeden strażaków OSP w Rozbitym Kamieniu aresztowanym przez U.B. 15 lutego 1945 r. i zesłanych do obozów pracy na Syberii. Poświęcono także nowe samochody ratowniczo-gaśnicze.

Uroczystość uświetniła honorowa asysta i pełnienie warty przez 2 Kompanię Lekkiej Piechoty, 53-go Batalionu Lekkiego Piechoty, 5-ej Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Siedlcach.

Następnie dh. Daniel Dmowski odczytał akt nadania Złotego Znaku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dla OSP w Rozbitym Kamieniu. Odznaczenia dokonali: dh. Wojciech Wicherski, bryg. Sławomir Lipka, Senator RP Waldemar Kraska oraz Wójt Gminy Bielany Zbigniew Woźniak.

Zaproszeni goście wbili pamiątkowe gwoździe i wpisali się do księgi pamiątkowej.

Podczas uroczystości nadano także odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym strażakom.

Złotym Medalem za Zasługi dla pożarnictwa uhonorowano dh. Tadeusza Olędzkiego. Srebrnymi Medalami odznaczeni zostali: dh. Daniel Dmowski, dh. Zenon Dmowski, dh. Tobiasz Mlonek, dh. Emil Olędzki, dh. Jarosław Remiszewski oraz dh. Lucjan Rudnicki. Brązowe Medale otrzymali: dh. Adam Kisieliński, dh. Andrzej Salach i dh. Jan Wierzbicki.

Odznaki Wzorowego Strażaka otrzymali: dh. Marcin Dmowski, dh. Bartosz Kisieliński, dh. Robert Kisieliński, dh. Krzysztof Kosiorek, dh. Cezary Olędzki, dh. Radosław Olędzki, dh. Grzegorz Peryt, dh. Mateusz Repliński oraz dh. Adam Motyka.

Odznaczeni za wysługę lat zostali: dh. Józef Rudnicki, dh. Zenon Kudelski (55 lat służby), dh. Tadeusz Kisieliński (50 lat służby), dh. Krzysztof Frączek, dh. Stanisław Mielańczuk (45 lat służby), dh. Józef Zemła, dh. Janusz Kisieliński (40 lat służby), dh. Wiesław Gdula, dh. Mirosław Replinski (35 lat służby), dh. Leszek Dmowski, dh. Czesław Kisieliński (30 lat służby).

Pamiątkowe statuetki i dyplomy uznania przyznane przez Zarząd OSP w Rozbitym Kamieniu otrzymali: dh. Hanna Kudelska, dh. Leszek Dmowski, dh. Zenon Kudelski, dh. Tadeusz Kisieliński oraz dh. Wiesław Gdula. Statuetki otrzymali również: Senator RP Waldemar Kraska, Wójt Zbigniew Woźniak, ks. Andrzej Krupa, Zbigniew Paczóski, Albert Korman, Mariusz Rzewnicki, Tadeusz Olędzki, Piotr Paczóski, Wojciech Kudelski, Tomasz Wasilewski, Andrzej Bieliński, Robert Jakubik, Sławomir Marciszewski, Julita Filipek, Andrzej Kneć i Zbigniew Wąsowski.

Ostatnim punktem uroczystości było przekazanie życzeń i upominków przez zaproszonych gości.

Senator RP Waldemar Kraska przekazał Prezesowi OSP porozumienie na dofinansowanie w kwocie 38 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania bojowego dla jednostki OSP Rozbity Kamień ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Na koniec wszyscy udali się do Domu Strażaka na jubileuszowy poczęstunek.

Trochę historii.
Początki OSP w Rozbitym Kamieniu sięgają roku 1918. Założycielami organizacji byli: Terlikowski Andrzej, Kisieliński Lucjan, Buczyński Bolesław, Kalicki Wacław i Koziara Władysław. Łącznie Organizacja liczyła około 20 druhów.

Od władz powiatowych otrzymano wóz, 2 beczkowozy, sikawkę ręczną, węże oraz pasy, toporki i hełmy. Materiał na mundury strażacy zakupili sami, a uszył je druh Koziara Władysław.

Sprzęt gaśniczy przechowywano w stodołach Kisielińskiego Lucjana i Buczyńskiego Bolesława.

W 1923 roku prezesem OSP został proboszcz parafii Rozbity Kamień, Ksiądz Stanisław Próchniewicz. Udostępnił straży część placu parafialnego, pomógł w gromadzeniu materiału i w latach 1924-1925 wybudowano drewnianą remizę.

W kolejnych latach OSP pozyskało nowych działaczy w osobach Kierownika Szkoły Powszechnej Wiktora Szajkowskiego i jego żony Janiny oraz nauczycieli Kazimierza Ługowskiego i Janiny Pawłowskiej. Organizowali oni życie kulturalne wsi oraz zakładali młodzieżowe drużyny pożarnicze.

Okupacja hitlerowska zahamowała działalność OSP - zakaz ćwiczeń, uniemożliwianie akcji ratowniczych. Wśród ofiar wojny znaleźli się czołowi działacze OSP - Wiktor Szajkowski, Kazimierz Ługowski.

Po zakończeniu wojny OSP w Rozbitym Kamieniu, wierna tradycjom, powoli odnawia swe szeregi i wznawia działalność. Komendantem został wybrany Albert Gnerowicz, a sekretarzem Maria Golubska. Remizę strażacką naruszył już ząb czasu, a ocalały sprzęt był przestarzały i mało skuteczny w akcji.

W 1947 r. organizacja otrzymała pierwszą motopompę „Syrena”, którą obsługiwał druh Michał Kisieliński.

W 1956 r. rozpoczęto starania o budowę nowej remizy, powołano Komitet Budowy w składzie: Kisieliński Michał, Repliński Stanisław, Gdula Mieczysław, Golubski Otton, Księżopolski Kazimierz, Wrzosek Jan. 24 X 1959 r. uroczyście wmurowano Kamień Węgielny pod przyszły budynek.

W 1968 r., w 50-tą rocznicę powstania OSP, nastąpiło otwarcie murowanej remizy strażackiej i przydział pierwszego samochodu bojowego marki „Lublin”, którego kierowcą został druh Rosocha Marian. W 1977 r. otrzymano nowy samochód marki „Żuk” z motopompą M-800, a kierowcą jego został druh Rudnicki Paweł.

W roku 1979 powstał zamysł nadbudowy piętra nad remizą strażacką. W 1983 r. przystąpiono do prac budowlanych, a już 1 czerwca 1986 r. odbyła się uroczystość otwarcia rozbudowanej remizo-świetlicy. 70% kosztów rozbudowy to wkład społeczny OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, Związku Młodzieży Wiejskiej oraz mieszkańców wsi Rozbity Kamień.

Ukoronowaniem 75-letniej działalności było nadanie OSP w Rozbitym Kamieniu sztandaru w dniu 5 czerwca 1993 r.

W 1999 r. proboszcz parafii ksiądz Andrzej Krupa udostępnił cześć placu parafialnego na budowę boksu garażowego dla dużego samochodu bojowego marki „Jelcz”. W tymże roku zrealizowano budowę ze środków własnych i przy zaangażowaniu społecznym strażaków.

W roku 2000 miejscowa straż pożarna weszła w posiadanie samochodu „UAZ”.

W 2001 roku zarząd OSP podjął starania o włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Aby sprostać stawianym wymaganiom, w 2003 r. pobudowano drugi boks garażowy. Na frontowej ścianie garażu wmurowano figurkę patrona strażaków św. Floriana oraz marmurową tablicę z rysem historycznym wsi i miejscowej OSP z napisem:

„W HOŁDZIE TYM, DLA KTÓRYCH BÓG, HONOR, OJCZYZNA BYŁY PIERWSZE”.

W roku 2010 jednostka pozyskała używany samochód STAR 244 z OSP Kowiesy.

W dniu 23 września 2010 r. po wielu latach starań i spełnieniu wymogów, między innymi posiadania dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych, jednostka oficjalnie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W roku 2012 ze środków KSRG i Gminy Bielany zakupiono sprzęt do ratownictwa technicznego, a od roku 2012 duża część druhów przeszła pełen cykl szkoleń począwszy od podstawowego, poprzez techniczne, dowódców, LPR, konserwatorów sprzętu medycznego. Tym sposobem jednostka została przygotowana do nowego wyzwania, jakim jest ratownictwo drogowe.

W roku 2015 przeprowadzono remont „Domu Strażaka” - wymieniono dach i rynny, wewnątrz budynku na piętrze ułożono panele podłogowe, poza tym zakupiono stoły, ławki i doposażono kuchnię.

W roku 2017 w czynie społecznym i dzięki pomocy sponsorów przeprowadzono remont boksów garażowych - odnowiono elewację oraz ściany wewnętrzne i posadzki.

Rok 2018 to przygotowania do obchodów 100-lecia jednostki. Przeprowadzono remont dwóch pomieszczeń na parterze Domu Strażaka - ułożono płytki i wymalowano ściany. Natomiast na zewnętrznej ścianie boksów garażowych została zamontowana tablica pamiątkowa, poświęcona strażakom jednostki, wywiezionym na Sybir.

Obecnie jednostka zrzesza 38 członków. Wierni tradycjom w szeregach organizacji stają syn obok ojca, wnuk obok dziadka. Wszyscy jednoczą się w pracy i służbie dla wspólnego dobra, w walce z odwiecznym żywiołem oraz nowymi przejawami rodzących się zagrożeń.

Wszystkie poczynania dokonywane są w kierunku zwiększania bezpieczeństwa ratowników oraz poprawy skuteczności działań prewencyjno-ratowniczych i przekazania tych niezmiennych wartości młodemu pokoleniu. Działanie te świadczą o poszanowaniu tradycji OSP w Rozbitym Kamieniu, rozumieniu powagi, potrzeby służby strażackiej i są wkładem w obchody 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozbitym Kamieniu, która zbiega się z 100-ną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tej wyjątkowej uroczystości:

www.wiescisokolowskie.pl/galeria/189,100-lat-osp-w-rozbitym-kamieniu.html

Oprac. Katarzyna Dybowska 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe